Aktuality

Aktuality Odboru rozvoje MÚ Vimperk

březen

plán

10.3.2020

ZAPOJTE SE DO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA: VEŘEJNÁ KONZULTACE ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA VIMPERK

Město Vimperk od podzimu minulého roku připravuje nový strategický plán. Při jeho přípravě se vychází z komplexního zhodnocení situace ve městě a charakteristiky stavu a vývoje jednotlivých oblastí života Vimperka.

leden

VE VIMPERKU A OSADÁCH MÁME 33 NOVÝCH STROMŮ

29.1.2020

VE VIMPERKU A OSADÁCH MÁME 33 NOVÝCH STROMŮ

Také Vimperk se se svým projektem Vimperk sází stromy! připojil k iniciativě Sázíme budoucnost, která si klade za cíl vysadit v České republice 10 mil. listnatých stromů, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí, k vyrovnávání teplotních extrémů ve městech, zlepšení kvality ovzduší nebo zadržování vody v krajině.

DOTAZNÍK Nový strategický plán města Vimperk

1.1.2020

DOTAZNÍK Nový strategický plán města Vimperk

Zhodnoťte současný stav města a dejte nám vědět, co by podle Vás měly být hlavní priority jeho rozvoje. Dotazník naleznete v prosincovém čísle Vimperských novin, v elektronické podobě v aplikaci Mobilní rozhlas.

listopad

Pozvánka - setkání nad mapou

13.11.2019

Pozvánka - setkání nad mapou

Vážení spoluobčané, přijďte 28.listopadu 2019 od 17 hodin na Sousedské setkání nad mapou do ZŠ Vimperk, Smetanova 405, a zapojte se tak do přípravy nového strategického plánu Vimperka.

září

Veřejné projednání aktualizace Projektu regenerace veřejných prostranství na sídlištive Vimperku

16.9.2019

Veřejné projednání aktualizace Projektu regenerace veřejných prostranství na sídlištive Vimperku

Ve středu 28. srpna 2019 se uskutečnilo v Městském kulturním středisku veřejné projednání aktualizace Projektu regenerace veřejných prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku. Občanům byl představen návrh aktualizace původního projektu regenerace sídliště veřejných prostranství z roku 2016 zpracovaný Ateliérem Kročák.

srpen

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍRU

15.8.2019

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍRU

Podklady k VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTU REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI VE VIMPERKU, které se koná 28. 8. 2019 od 17:00 h v Městském kulturním středisku ve Vimperku jsou pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a údržby nebo na webu města.

červenec

Jihočeský kraj

1.7.2019

Dobrovolní hasiči z vimperských osad získali dotaci na modernizace výstroje a technického vybavení

Městu Vimperk se podařilo získat dotaci od Jihočeského kraje ve výši 226 tis. Kč, což představuje zhruba 45 % celkových předpokládaných výdajů.

Jihočeský kraj

1.7.2019

Jihočeský kraj finančně podpořil projekt Mobilní rozhlas i zpracování projektové dokumentace na rozšíření sítě cyklotras v okolí Vimperka

Město Vimperk se rozhodlo podat žádost o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí a dále na Zpracování projektové dokumentace na rozšíření regionální sítě cyklotras a cyklostezek v okolí Vimperka v lokalitě od areálu Vodník, přes Radost po napojení na cyklotrasu směr Nové Hutě, Kvilda.

únor

Pozvánka na seminář Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

8.2.2019

Pozvánka na seminář Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Vimperk Vás srdečně zvou na setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená úsporám a Dešťovka, které se uskuteční dne 21.3.2019 v 17.00 hod v Městském kulturním středisku ve Vimperku.

září

Novinky v dotačním programu Dešťovka

27.9.2018

Novinky v dotačním programu Dešťovka

Nově od 01.10.2018 mohou žádat o dotaci v rámci programu Dešťovka domácnosti z celého Česka, ne jen ty z úředně vyhlášených suchých oblastí. Podpora z programu se rozšiřuje jednak plošně ale i spektrem příjemců. Nyní totiž mohou žádat i majitelé obytných rekreačních objektů. Objekty však musí sloužit k trvalému rodinnému bydlení.

červenec

Vybavení učebny cizích jazyků

30.7.2018

Vybavení učebny cizích jazyků

Projekt řeší vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků v Základní škole Vimperk, Smetanova 405. Stávající nevyhovující prostory budou stavebně upraveny a po dokončení prací rovněž vybaveny mobiliářem a dalším vybavením potřebným pro výuku anglického a německého jazyka

červen

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/

20.6.2018

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém jednání dne 18.06.2018 Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/.

duben

Rozšíření systému separace odpadů - město Vimperk

9.4.2018

Rozšíření systému separace odpadů - město Vimperk

Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Jihočeského kraje.

březen

První aktualita Odboru rozvoje MÚ Vimperk

2.3.2018

První aktualita Odboru rozvoje MÚ Vimperk

2. března jsme spustili virtuál Odboru rozvoje MÚ Vimperk do testovacího provozu