Atletický ovál Vimperk

 Atletický ovál Vimperk   Atletický ovál Vimperk


Projekt „Atletický ovál Vimperk“ je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající škvárové atletické dráhy. Součástí projektu je především výměna povrchu a rekonstrukce drenážního systému.


Cílem tohoto projektu je zvýšit kapacitu sportoviště, a to jak v navýšení počtu sportujících osob, tak také rozšíření nabídky sportů, které budou sportoviště nabízet.


Dotační titul: 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ


Datum zahájení realizace projektu:   duben 2018

Datum ukončení realizace projektu: listopad 2018

 

Celkové výdaje projektu:                12 579 979,16 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu:      7 302 387,20 Kč

 

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: Město Vimperk