Demolice objektu –  obytný dům č. p. 45, ulice Pasovská, Vimperk

logo rozvoj

barák demoliceProjekt „Demolice objektu – obytný dům č.p. 45, ulice Pasovská, Vimperk“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotační titul: 117 D08100 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Stručný popis projektu: Stavební práce spojené s demolicí (odstraněním) zchátralého bytového domu nacházejícího se v ulici Pasovská ve Vimperku. Parametry projektu: počet odstraněných objektů 1, počet odstraněných bytových jednotek 7, obestavěný prostor odstraněného objektu 1 860 m3, revitalizovaná plocha 281 m2.

Termín realizace: 10/2017 – 08/2018

Celkový rozpočet projektu: 1 357 834,00,- Kč (bez DPH)

Výše podpory ze státního rozpočtu (max): 1 086 268,- Kč

Projekt následného využití revitalizovaného území: Výstavba chodníku podél silnice I/4 v ulici Pasovská ve Vimperku a s tím spojená úprava silnice I/4 z důvodu nesplnění základních technických parametrů tohoto úseku silnice dle platné legislativy ČR. Cílem projektu následného využití revitalizovaného území je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečného pohybu chodců v daném úseku silnice I/4.

Termín realizace: 07/2019 – 11/2021