Aktuality

Datum stránky: 1.7.2019

Dobrovolní hasiči z vimperských osad získali dotaci na modernizace výstroje a technického vybavení

Město Vimperk, jako zřizovatel jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH), využilo možnosti požádat o neinvestiční dotaci z prostředků Jihočeského kraje na modernizaci výstroje a pořízení věcných prostředků pro členy JSDH. Začátkem března roku 2019 byly žádosti podány a začátkem června jsme již znali výsledky.

Městu Vimperk se podařilo získat dotaci od Jihočeského kraje ve výši 226 tis. Kč, což představuje zhruba 45 % celkových předpokládaných výdajů na pořízení požárního příslušenství, ochranných pracovních prostředků a opravu požární techniky. Jednotky SDH využijí získané finanční prostředky k zvýšení akceschopnosti a ke zlepšení požární ochrany ve Vimperku a okolí.


Odbor rozvoje