Aktuality

Datum stránky: 1.7.2019

Jihočeský kraj finančně podpořil projekt Mobilní rozhlas i zpracování projektové dokumentace na rozšíření sítě cyklotras v okolí Vimperka

Jak jste mohli zaregistrovat např. v květnovém čísle Vimperských novin, 1. května byla ve Vimperku spuštěna aplikace Mobilní rozhlas. Díky této aplikaci můžete dostávat aktuální informace o dění ve Vimperku do e-mailu či do mobilního telefonu nebo třeba využít aplikaci ZmapujTo k zasílání podnětů na Městský úřad.

Město Vimperk se rozhodlo podat i na tento tříletý projekt žádost o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (SMART CITY/SMART VILLAGE). Vzhledem k podmínkám dotačního programu jsme mohli žádat o spolufinancování výdajů pouze na rok 2019. Byli jsme úspěšní! Jihočeský kraj podpořil tento projekt ze svého rozpočtu částkou 30.000 Kč z  výdajů projektu na rok 2019 ve výši 65.480 Kč.

Dále město Vimperk v březnu požádalo Jihočeský kraj o spolufinancování projektu na Zpracování projektové dokumentace na rozšíření regionální sítě cyklotras a cyklostezek v okolí Vimperka v lokalitě od areálu Vodník, přes Radost po napojení na cyklotrasu směr Nové Hutě, Kvilda. Cílem projektu je nahrazení nebezpečného úseku stávající cyklotrasy po silnici II/168. Schválená výše dotace poskytnuté Jihočeským krajem činí 100.000 Kč (předpokládané výdaje projektu jsou 205.000 Kč).


Odbor rozvoje