Obnova zámeckých alejí města Vimperka

eu logo1a

obnova zámecká alej

Projekt „Obnova zámeckých alejí města Vimperka“ je  spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je obnova dřevinných vegetačních prvků podél komunikací severně a severozápadně za vimperským zámkem, zvané „zámecké aleje“. V rámci realizace bylo provedeno ošetření dřevin a výsadba dřevin na území města Vimperk. Výsledkem je zachování starých stromů před jejich rychlou degradací. Včasné ošetření stromů zajistí jejich použití ve stromořadí na následující desítky let.

 

Dotační titul: 115D122004812 Podpora regenerace urbanizované krajiny – sídelní zeleň


Datum zahájení realizace projektu:    1.10.2015
Datum ukončení realizace projektu:    6.11.2015
   
   
Celkové způsobilé výdaje: 821 029,00 Kč
Příspěvek z ERDF: 
574 720,30 Kč
Příspěvek ze SFŽP ČR:   
  41 051,45 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 205 257,25 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Vimperk