Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk

eu logo1a

auto - bioodpadProjekt „Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk“ je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Předmětem podpory je rozšířit možnosti sběru biologicky rozložitelných odpadů ve městě prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů a svozového vozidla a zároveň nabídnout okolním obcím možnost zajištění svozu BRO.


Cílem projektu je zlepšit situaci odpadového hospodářství, snížit podíl komunálního odpadu, který je tvořen biologickými součástmi.

 

Dotační titul: 115D242003236 Zkvalitnění nakládání s odpady


Datum zahájení realizace projektu:   13.10.2015
Datum ukončení realizace projektu:   08.02.2016
   
Celkové uznatelné výdaje:  5 179 000,00 Kč
Dotace z ERDF:  4 402 150,00 Kč
Dotace ze SFŽP:     258 950,00 Kč
Příspěvek příjemce podpory:     517 900,00 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Vimperk