Územní studie veřejného prostranství vybraných lokalit obce s rozšířenou působností Vimperk

Logo irop

 

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004753

Cílem projektu je vytvoření územní studie veřejných prostranství 6 obcí - Čkyně, Horní Vltavice, Strážný, Kvilda, Stachy a Kubova Huť - ležících na území SO ORP Vimperk. Celková výměra řešeného území je 286,55 ha. Přestože se jedná o různorodá sídla, společným cílem studie spojující všechny obce je vytvoření koncepčního dokumentu pro potřeby územního plánování, který prověří možnosti úprav veřejných prostranství včetně návaznosti na dopravní obsluhu, jejich způsobu využití a stanovení vhodného vzhledu (např. mobiliáře a dalších prvků drobné architektury). Realizací projektu vznikne komplexní dokument řešící parametry, podobu a způsob využití veřejných prostranství šesti výše uvedených obcí.

Hlavním cílem je tedy vznik podkladu pro následné zpracovávání územně plánovací dokumentace (územního či regulačního plánu).

Termín realizace: 28.03.2017 – 30.4.2019

Celkový rozpočet projektu: 539.660,00 Kč

Výše podpory z EFRR a státního rozpočtu: 485 694,00 Kč (EFFR 458 711,00 Kč, státní rozpočet 26 983,00 Kč)