Vimperk – asistent prevence kriminality

Prevence kriminalityProjekt „Vimperk – asistent prevence kriminality“ je spolufinancován ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018.

Jedná se o projekt neinvestičního charakteru. Projekt řeší zřízení pozice dalšího asistenta prevence kriminality (APK) ve Vimperku, který bude působit v sociálně vyloučených lokalitách i jiných problémových místech ve městě. Cílem projektu je, díky zřízení pozice APK, snižování kriminality, eliminace negativních kriminogenních jevů souvisejících s pocitem bezpečí zejména mezi skupinami dětí a teenagerů a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti v problémových lokalitách ve Vimperku.

Termín realizace projektu: leden 2018 – prosinec 2018

 

 

Celkové výdaje: 384 060 Kč

Výše dotace: 301 000 Kč (78% z celkových výdajů)

Příspěvek příjemce podpory: 83 060 Kč

Řídící orgán: Ministerstvo vnitra ČR

Příjemce dotace: Město Vimperk