Vybavení učebny cizích jazyků

 Logo irop

učebna fotoProjekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007924

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vybudování odborné učebny pro výuku anglického a německého jazyka. Vzniknou tak podmínky pro zlepšení osvojení klíčových kompetencí žáky, kterými jsou cizí jazyky. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy a pohybu v ní.

Stručný popis projektu: Projekt řeší vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků v Základní škole Vimperk, Smetanova 405. Stávající nevyhovující prostory budou stavebně upraveny a po dokončení prací rovněž vybaveny mobiliářem a dalším vybavením potřebným pro výuku anglického a německého jazyka. Součástí projektu je rovněž zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy, spočívajícího v pořízení schodolezu. Interiér školy již požadavkům na bezbariérovost vyhovuje.


Termín realizace: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet projektu: 1 997 769,29 Kč

Výše podpory z EFRR: 1 897 880,82 Kč (95 % z celkového rozpočtu projektu)

Vlastní zdroje: 99 888,47 Kč