Výstavba světelného signalizačního zařízení, Vimperk –XX.17 PražskáVýstavba světelného signalizačního zařízení, Vimperk –XX.17 Pražská - Přechod

Výstavba světelného signalizačního zařízení, Vimperk –XX.17 Pražská - PřechodProjekt „Výstavba světelného signalizačního zařízení, Vimperk –XX.17 Pražská - Přechod“ je spolufinancován z prostředků SFDI v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření k zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Hlavním cílem projektu je výstavba světelného signalizačního systému stávajícího přechodu pro chodce včetně stavebních úprav nástupních ploch a vybudování nového dopravního ostrůvku na silnici I/4, Pražská ulice. Důvodem realizace projektu je zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce – vložení dopravního ostrůvku, zkrácení délek přecházení a instalace nové světelné signalizace pro umožnění přejití vozovky.

 

Datum zahájení realizace projektu: srpen 2018

Datum ukončení realizace projektu: srpen 2018

 

Celkové uznatelné výdaje: 1 651 683 Kč

Příspěvek z rozpočtu SFDI: 1 035 000 Kč

Příspěvek příjemce příspěvku: 616 683 Kč

 

Poskytovatel příspěvku: Státní fond dopravní infrastruktury

Příjemce dotace: město Vimperk