Aktuality

Datum stránky: 10.3.2020

Zapojte se do rozvoje našeho města: Veřejná konzultace analytické části strategie rozvoje města Vimperk

plán

Město Vimperk od podzimu minulého roku připravuje nový strategický plán. Při jeho přípravě se vychází z komplexního zhodnocení situace ve městě a charakteristiky stavu a vývoje jednotlivých oblastí života Vimperka. V těchto dnech byl dokončen hrubopis (verze ke konzultaci před jazykovou korekturou a před finální grafickou úpravou) analytické části dokumentu, který hodnotí současný stav města. Analýzu si můžete stáhnout zde.

K analýze můžete podat komentář přes on-line formulář. Komentáře je možné zasílat od 28. 2. do 22. 3. 2020. Všechny komentáře budou zpracovány a spolu s reakcemi na Vaše podněty zveřejněny na webových stránkách www.vimperk.cz

Posláním strategického plánu města je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán definuje vizi směřování města a hlavní cíle, jejichž realizace pomocí opatření a konkrétních aktivit povede k dosažení vytčené vize.

Děkujeme Vám za Váš zájem o rozvoj Vimperka.

za město Vimperk

Kristýna Samková

vedoucí odboru rozvoje

Strategický plán města Vimperk- analytická část